Życiorys

zdjęcieUrodziłem się 6 stycznia 1991 roku w pabianickim szpitalu. Całe dzieciństwo spędziłem w mieście, gdzie przyszedłem na świat i które kocham. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 13 i nr 12, kontynuowałem naukę w Gimnazjum nr 1. Następnie uczyłem się w IX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi (w klasie humanistycznej). Dobre wyniki matury dały mi przepustkę na studia. Ukończyłem administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiadam tytuł licencjata administracji oraz magistra administracji.

Jestem Radnym Rady Miejskiej w Pabianicach, począwszy od grudnia 2014 roku oraz członkiem Prawa i Sprawiedliwości (od 2016 r.). Od grudnia 2014 roku do czerwca 2016 r. pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.  W kolejnych wyborach samorządowych (2018 rok) wywalczyłem reelekcję, uzyskując 726 głosów, będąc wybranym na kadencję 2018 – 2023.

ahodak