Ulica Cisowa utwardzona

cisofbUlica Cisowa również z utwardzoną, asfaltową nawierzchnią. Ogromnie się cieszę, zależało mi na tej inwestycji, która poprawi komfort jej mieszkańców. Ma ona dodatkowo, w połączeniu z planowaną na ten rok budową rowu i przepustów w ul. Dereniowej, wyeliminować problem zalewania końcówki ulicy i tworzenia się tam tzw. jeziorka. Tę sprawę już od dłuższego czasu zgłaszają mi mieszkańcy, a ja konsekwentnie interweniuję, zarówno w ZDM, jak i w ratuszu. W tym miejscu serdecznie dziękuję serdecznie Prezydentowi Mackiewiczowi za konsekwentną realizację programu utwardzania ulic gruntowych. Początkowo wątpiłem, że jest realny, dziś nie mam wątpliwości.

antoni